Alv-kirjaukset

Katso myös: Tositteen kirjaus, Alv-koodit

Esimerkki

Arvonlisäverovelvollinen toiminta.

Tilinumerot ja -nimet on esimerkkejä. Omassa tilikartassasi ne voivat olla toisin

Oletetaan, että tilikartassa on mm. seuraavat tilit (tilinumeron alla oleva alanode on alv-koodi):


Tositeviennit (kirjaukset):

Ostetaan tavaraa: veroton hinta 1500,- + alv 345,-, maksettava 1845,-

Tili

Debet

Kredit

4010 Ostot 23%

1500,00


1850 Ostojen alv-saamiset

345,00


1911 Shekkitili OP


1845,00

Samalla periaattella kirjataan myös alv:tä sisältävät erilaisiin kuluihin hankitut tavarat ja palvelut, esim. sähkö-, puhelin- posti- ym. kulut. Silloin vain 4010-tilin tilalle tulee ko. kulutili. Kaikki tällaiset kulutilit pitää varustaa alv-koodilla Osto.


Myydään tavaraa kotimaassa: veroton hinta 2250,- + alv 517,50, yht. 2767,50

Tili

Debet

Kredit

1911 Shekkitili OP

2767,50


3010 Myyntituotot 23%


2250,00

2990 Myynnin alv-velat


517,50Ostetaan tavaraa Kiinasta: veroton hinta 500,-

Tili

Debet

Kredit

4020 Al-verottomat ostot

500,00


1911 Shekkitili OP


500,00Huolitsija laskuttaa em. tuonnista alv:n 115,- + rahtikuluja 35,- + rahtikulujen alv 8,05, yhteensä 158,05

Tili

Debet

Kredit

1851 Tuonnin alv-saamiset

115,00


4410 Ostorahdit

35,00


1850 Ostojen alv-saamiset

8,05


1911 Shekkitili


158,05Ostetaan Saksasta tavaraa, annettu VAT-tunnuksemme myyjälle, joka laskuttaa verottomana 1850,-

Tositteeseen pitää lisätä alv sekä alv-velkojen että alv-saamisien puolelle.

Tili

Debet

Kredit

4030 EU-tavaraostot

1850,00


1911 Shekkitili OP


1850,00

2980 EU-tavaraostojen alv


425,50

1850 Ostojen alv-saamiset

425,50
Myydään Norjaan tavaraa (Ei EU-maa) hintaan 2345,- alv 0%


Tili

Debet

Kredit

1911 Shekkitili OP

2345,00


3120 Vienti 0%


2345,00Myydään Ruotsiin tavaraa (EU-maa) ilman alv:tä 1800,00

Ostajan VAT-tunnus tarkistettu.


Tili

Debet

Kredit

1911 Shekkitili OP

1800,00


3100 EU-tavaramyynti


1800,00Myydään tavaroita ja palveluja kotimaassa eri verokannoilla:

myynti 500,- + alv 23% 115,00

myynti 300,- + alv 13% 39,00

myynti 400,- + alv 9% 36,00

Laskutettu yhteensä 1390,-


Tili

Debet

Kredit

1911 Shekkitili OP

1390,00


3010 Myyntituotot 23%


500,00

2990 Myynnin alv-velat 23%


115,00

3011 Myyntituotot 13%


300,00

2991 Myynnin alv-velat 13%


39,00

3011 Myyntituotot 9%


400,00

2992 Myynnin alv-velat 9%


36,00Oletetttu kaikkien em. kirjauksien ajoittuvan tammikuulle 2011.

Ajetaan tammikuun alv-laskelma:
Alv-laskelman perusteella tehdään verottajalle tammikuun kk-ilmoitus ja maksetaan alv maaliskuussa:


Tili

Debet

Kredit

2950 Tilitettävä alv-velka

239,45


1911 Shekkitili OP


239,45


Alv-maksuja varten on siis erillinen alv-maksuja varten perustettu velkatili 2950, jossa ei ole alv-koodia.

Em. vientien jälkeen on tilien saldot nämä:

Tili

Saldo Debet

Saldo Kredit

1850 Ostojen alv-saamiset

778,55


1851 Tuonnin alv-saamiset

115,00


1911 Shekkitili OP

3595,00


2950 Tilitettävä alv-velka

239,45


2980 EU-tavaraostojen alv


425,50

2990 Myynnin alv-velat 23%


632,50

2991 Myynnin alv-velat 13%


39,00

2992 Myynnin alv-velat 9%


36,00

3010 Myyntituotot 23%


2750,00

3011 Myyntituotot 13%


300,00

3012 Myyntituotot 9%


400,00

3100 EU-tavaramyynti


1800,00

3120 Vienti 0%


2345,00

4010 Ostot 23%

1500,00


4020 Al-verottomat ostot

500,00


4030 EU-tavaraostot

1850,00


4410 Ostorahdit

35,00Tilikauden aikana siis 2950-tilille kertyy kaikki maksetut alv:t.

Samaan aikaan kertyy muiden alv-velka- ja -saamistilien saldot. Näin voidaan koko tilikauden ajan seurata alv-velkojen, -saamisien ja maksetun alv:n määrää.

Tilinpäätöksen alv-kirjaukset

Tilinpäätöksessä kaikki alv-velkatilit ja alv-saamistilit nollataan siten, että niiden saldot kirjataan Tilitettävä alv-velka -tilille (esimerkissä 2950). Tilinpäätöksessä näkyy siis vain tämä alv-määrä, joka pitää olla tilinpäätöskuukauden ja sitä edellisen kuukauden yhteenlaskettu maksettava alv.

Tilinpäätöksen alv-viennit:

Tili

Debet

Kredit

2980 EU-tavaraostojen alv

425,50


2990 Myynnin alv-velat 23%

632,50


2991 Myynnin alv-velat 13%

39,00


2992 Myynnin alv-velat 9%

36,00


1850 Ostojen alv-saamiset


778,55

1851 Tuonnin alv-saamiset


115,00

2950 Tilitettävä alv-velka


239,45


Kaikki alv-velkatilit ja alv-saamistilit nollautuvat ja 2950-tilille jää tilinpäätöshetkellä maksamatta oleva alv-velka. (Tässsä esimerkissä sekin menee nollaksi, koska alv oli jo maksettu tilinpäätöshetkellä)