Alv

Katso myös: Alv-kirjaukset

Alv-laskelma

Ohjelma laskee tilien alv-koodien ja päiväkirjaan tehtyjen vientisummien perusteella alv-laskelman, jota tarvitaan verottajalle tehtävässä kausi-ilmoituksessa. Oikeilla alv-koodien määrittelyllä saadaan summat, joita ilmoituksessa tarvitaan.

Kun Alv-laskelman lehden valitsee, ohjelma kysyy aikaväliä, jolta laskelma suoritetaan:Laskentajaksona ohjelma ehdottaa viimeisintä kirjauskuukautta. Jaksoksi voi valita minkä kuukauden tahansa tai koko tilikauden.

Alv-laskelmassa on mukana myös EU-ostot ja -myynnit sekä vuonna 2011 tulevat rakentamispalvelut. Koska alv-laskelma voidaan ottaa myös kuukausi kerrallaan, ei alv-velka- ja saamistilejä tarvitse nollata kuukausittain, vaan vasta tilinpäätöksessä. Ohjelma ei ilman kirjauksia tee mitään vientejä tililtä toiselle.

Esimerkki alv-laskelmasta, jonka perusteella voidaan tehdä alv-kuukausi-ilmoitus:
Alv nettokirjausperiaate

Kirjanpidon alv:tä koskevat viennit on oletettu tehtäväksi nettokirjausperiaattella eli myynnit, ostot ja kulut kirjataan ilman alv:tä ja alv:n määrät myynnin %-kohtaisiin alv-velkatileihin ja ostojen alv-saamistileihin. Alv-velka- ja saamistilien lukumäärää ei ole rajoitettu. Lisäksi on nuo EU- ja rakentamispalvelutilimahdollisuudet. Alv-laskelman kuukausivalinnan ansiosta voi koska tahansa myöhemminkin tulostaa halutun kuukauden alv-laskelman.

Alv-koodit ja -kirjaukset

Alv-koodien ansiosta alv-laskelmaan saadaan alv-kausi-ilmoituksessa tarvittavat erittelyt. Alv-koodit annetaan tilikartassa olevien tilien ominaisuuksissa joko tiliä muodostettaessa tai sen ominaisuuksia muokattaessa.

Tileihin voi tehdä seuraavantyyppisiä alv-koodeja:

Myynti: Jokaiselle verokannalle oma. Tulostilin myyntitili, kirjataan kreditiin myynti ilman alv:tä

Myynnin alv: Jokaiselle verokannalle oma. Tasetilin alv-velkatili, kirjataan kreditiin myynnin alv

Osto: Tulostilin ostotili, kirjataan debetiin osto ilman alv:tä

Ostojen alv: Tasetilin alv-saamistili, kirjataan debetiin oston alv

EU-myynti tavara: Tulostilin myyntitili, kirjataan kreditiin al-veroton EU-myynti (vastaanottajalla oltava vat-tunnus)

EU-myynti palvelut: Kuten edellä

EU-osto tavara: Tulostilin ostotili, kirjataan debetiin al-veroton EU-osto (itsellä oltava vat-tunnus)

EU-osto palvelut: Kuten edellä

EU-oston alv tavara: Tasetilin alv-velkatili. Kirjataan kreditiin EU-ostosta laskettu alv, vastatilinä Ostojen alv:n saamistilin debet

EU-oston alv palvelut: Kuten edellä

Myynti rakentamispalvelu: tulee käyttöön 3/2011

Osto rakentamispalvelu: tulee käyttöön 3/2011

Ostojen alv rakent.palvelu: tulee käyttöön 3/2011

Alv-% pitää olla Myynti- ja Myynnin alv-koodeilla varustetuilla tileillä. Osto-tilillä alv-% on vapaaehtoinen, muilla alv-kooditileillä sitä ei anneta. Ohjelma ei laske alv-%:n mukaan mitään, mutta Myynti-ja Myynnin alv-tilit pitää eritellä alv-kausi-ilmoituksessa verokannoitain ja alv-laskelma erittelee ne alv-%:n mukaan.

Alv-laskelman tekstien räätälöinti

Alv-laskelmaan voi määritellä vakiotekstien sijaan esimerkiksi alv-kausi-ilmoituksessa käytettävät tunnukset ja tekstit valikosta: Muokkaa → Alv-tekstit:Pudotusvalikon teksti tarkoittaa tilikartan teossa olevan alv-koodin pudostusvalikkoa. Sen tekstit on syytä olla lyhyet.

Myynnin alv:n tekstit alv-laskelmassa ei ole mahdollista laittaa verokannoittain erilaisia vaan ohjelma lisää siihen vero-%:n

Maksettava alv

Kun alv-laskennan mukainen maksettava alv maksetaan verottajalle, se kirjataan debetiin alv-velkatilin, joka ei ole mikään alv-koodilla varustetuista tileistä. Eli maksuja varten tehdään oma tili ilman alv-koodeja. Vuoden lopussa näkyy sitten tällä tilillä kaikki vuoden aikana maksetut alv-suoritukset.

Alv-tilinpäätösviennit

Kaikki alv-koodilla varustetut alv-velka- ja saamistilit nollataan viemällä niiden saldojen mukaiset määrät maksettavien alv-velkatiliin (kts. edellinen kappale). Tilinpäätöksessä siis alv-tileistä vain tässä tilissä näkyy saldoa, joka osoittaa paljonko tilinpäätöshetkellä on maksamatta alv:tä (tilikauden kahden viimeisen kuukauden maksettava alv).

Normaalista poikkeavat alv-kirjaukset

  1. Ostot, joista ei voi tehdä alv-vähennystä (esim. käytetyn tavaran osto tai EU-ostot, jossa laskuttajalla ei ole ollut meidän vat-tunnusta): Kannattaa olla oma ostotili nollaverokannan ostoille. Alv-laskennan kannalta voi kyllä kirjata samaan Osto-tiliin kuin vähennyskelpoisetkin, kunhan ei kirjata mitään Ostojen alv-tilille.

  1. Tuonti (EU:n ulkopuolelta) ei sisällä alv:tä. Kirjaus kuten edellä kohdassa 1. Suuremmista ostoista tulee huolitsijalta alv-lasku. Se kirjataan "Ostojen alv"- tilin debetiin, jotta se huomioituu alv-laskennassa vähennyskelpoisena.

  1. Laskut, jotka sisältää useita alv-verokantoja: Ostolaskut kirjataan nettokirjausperiaatteen mukaisesti ihan kuten yhden verokannan laskut eli alv:n kokonaismäärä menee lajittelematta "Ostojen alv"-tilille. Myyntilaskussa erotellaan myynnit verokantojen mukaisiin myyntitileihin ja niiden alv:t verokantojen mukaisiin "Myynnin alv"-tileille.

Katso esimerkki alv-kirjauksista