Tositteen kirjaus

Tositteen kirjaus tapahtuu lisäämällä Päiväkirjaan tositteita.

Uusi tosite

Hiiren oikealla napilla tulee menu:

Valitaan Uusi tosite


Tositenumero tulee automaattisesti eikä sitä voi muuttaa paitsi avaustositteessa, jos ei ole vielä muita kirjauksia. Päiväykseen laitetaan tositteen tapahtumapäivä.

Selite ei ole pakollinen. Sitä voi käyttää, jolloin päiväkirjasta on helpompi löytää myöhemmin haluttu tosite.

Ensin valitaan tili, johon viennin debet-määrä halutaan. Tilin voi valita joko tilin nimen tai numeron perusteella. Kun aloittaa tilin nimen kirjoituksen, ehdottaa ohjelma aloitettuun sanaan sopivaa ensimmäistä tiliä.


Muut sopivat saa näkyviin alasvetovalikosta. Samoin tapahtuu, jos aloittaa tilinumeron kirjoituksella. Tilin voi siis valita joko kirjoittamalla niin pitkälle, että oikea tili tulee näyttöön tai sitten valitsemalla alasvetovalikosta.


Tili hyväksytään Enter-näppäimellä.

Kursori siirtyy oletuksena Debet-sarakkeeseen. Siksi on hyvä tapa aloittaa tositteen kirjaus Debet-viennillä. Kursorin voi kuitenkin klikata Kredit-sarakkeeseen, jos vienti kuuluu sinne.


Kirjoitetaan vientisumma Debet- tai Kredit-sarakkeeseen. Jos summan kirjoitus ei onnistu, johtuu se siitä, että Tili ei ole oikea eli sitä ei löydy tilikartasta.

Summan desimaalierottimena on pilkku. Summan kirjoittamisen jälkeen se hyväksytään Enter-painikkeella, jolloin kursori siirtyy seuraavalle vapaalle riville Tili-kenttään.

Kun seuraava tili on valittu ja painettu Enter, siirtyy kursori joko Debet- tai Kredit-sarakkeelle riippuen siitä, mikä on vientien ero sillä hetkellä. Ehdotettu Debet/Kredit-valinta voidaan ohittaa klikkaamalla. Vastakkaisella puolella näkyvä summa katoaa itsestään, kun rupeaa kirjoittamaan toiselle puolelle. Tassä yhden ostokuitin viennit:
Kun kaikki tositteen viennit on tehty, hyväksytään tosite OK:lla.

Tässä taas yhden myyntilaskun viennit. Tosite on päivätty laskun suorituspäiväksi.
Vientejä voi olla samalla tositteelle useampia, esim. tässä edellisen kuukauden ostovelkojen peruutukset ja uusien ostovelkojen kirjaus samalla tositteella:
Oikealla ylhäällä oleva Ero-luku näyttää, onko viennit tasan eli Debet- ja Kredit-sarakkeiden summat samat.

Tosite, jossa viennit eivät ole tasan, ei ole kelvollinen kirjanpidossa. Sen voi silti hyväksyä OK:lla, jolloin vielä tulee varoitus, mutta silti tositteen voi tallentaa. Se näkyy Päiväkirjassa VIRHE-tekstillä varustettuna merkiksi siitä, että se on kesken ja se tulee muokata valmiiksi myöhemmin.Muokkaa tositetta

Valitse Päiväkirjassa ensin tosite, jota haluat muokata

Hiiren oikealla napilla tulee menu:

Kun valitaan Muokkaa tositetta, avautuu vastaava ikkuna kuin uuden tositteen luomisessa. Vientejä voi siinä muokata.

OK-nappi hyväksyy muokkauksen ja Peruuta-napilla muutos Päiväkirjaan ei toteudu.Poista tosite

Päiväkirjassa voidaan viimeisin tosite poistaa. Väliltä ei tositetta voi poistaa, koska kirjanpidossa tositenumerointi pitää olla katkeamaton.

Hiiren oikealla napilla tulee menu:

Valittaessa Poista viimeinen listan alin tosite poistuu peruuntumattomasti.Kopioi uusi tosite

Hyödyllinen toiminta, jos kirjataan usein samanlaisia tapahtumia. Ensin valitaan päiväkirjasta vastaava vanha tosite, sitten valitaan hiiren oikealla napilla Kopioi uusi tosite. Muokkausikkunaan tulee uudeksi tositteeksi silloin valitun vanhan tositteen tiedot paitsi tositenumeroksi tulee seuraava vapaa. Päivämäärä muutetaan oikeaksi ja tarkistetaan viennit ennen OK-hyväksyntää.Kopiointi muihin ohjelmiin

Tuloslaskelman saa kopioitua esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmaan valikosta Muokkaa → Kopioi kaikki.

Tuloslaskelman voi myös tallentaa erilliseksi tiedostoksi csv-muodossa Muokkaa → Tallenna csv. Csv-muodon voi importata taulukkolaskentaohjelmiin