Vaihejärjestysindikaattori


 

Indikaattori, jolla voi todeta 3-vaiheverkon pyörimissuunnan

 

 

Huom !
Tämän sivun kytkennät toimivat verkkojännitteellä, joka on tappavan vaarallista. Näiden kytkentöjen tekeminen kuuluu vain alan ammattihenkilölle tai riittävän kokeneelle alan harrastajalle. Kytkentöjen soveltamisen tekee jokainen omalla vastuullaan eikä tämän sivun tekijä ei ota mitään vastuuta mahdollisista vahingoista.
 

Teoriaa
Siltakytkentä, jännitteet L1-L2 ja L3-L2 ovat 30° vaihessirrossa keskenään.

Mitoitetaan oheinen R1C1 ja R2 impedanssiltaan yhtäsuuriksi ja niin, että ne tekevät 15° vaihesiirron.

Kun pyörimissuunta on oikea, kasvattavat sillan haarat vaihesiirron 30° + 15° + 15° = 60°:een, joten jännite Uo on suuri, noin pääjännitteen suuruinen (400V).

Kun pyörimissuunta on väärä, pienentävät sillan haarat vaihesiirron 30° - 15°  - 15° = 0°:een eli Uo = 0. Miten lähelle nolla Uo menee, riippuu komponenttien ja jännitteiden toleransseista.
 

Mitoitus

R2 = 2 * R1
Xc = sqr(3) * R1
-> 
 R1 / kOhm = 1.84 / (C/uF)

Uo:n impedanssi = 4 * R1

 

Sovellus

Uo voidaan indikoida hohtolampulla tai ledillä. 
Led vaatii rinnalle estosuuntaisen diodin esim. 1N4148.  Silloin ei myöskään ole mitattavissa teorian mukaisia jännitteitä, vaan led toimii virtaperiaatteella. Komponentit mitoitetaan niin, että ne sopivasti rajoittavat ledin virtaa. Oheiset arvot antavat ledille 1.2 mA.

Toimintatilat

- 2 vaihetta kytkettynä, led palaa n. 0.6 mA virralla
- 3 vaihetta oikeinpäin, led palaa n. 1.2 mA virralla
- 3 vaihetta väärinpäin, led ei pala
 

Mitoitus
230/400 V verkossa

C = 22nF 630V..1000V

R1 = 84kOhm (82kOhm) 1W

R2 = 168kOhm (150kOhm) 1W


 
Muita sivuja
Wlan-antennit . Tee-se-itse projekteja
Impedanssin muunto Microstrip neljännesaaltomenetelmällä
Puhelinverkko kahden tietokoneen välille, ohje
Internetin jako ja VPN
Tehovahvistin 3886 piirillä
Oikosulkumoottorista varavoimageneraattori

15.12.2001

marska