PUHELINVERKKOYHTEYDET

1. Yleistä

Puhelinverkkoyhteyden avulla kaksi tietokonetta voidaan liittää toisiinsa samaan tapaan kuin normaali verkkokortteja käyttäen. Yhteyden kanssa voi käyttää eri protokollia. Tässä ohjeessa käytetään TCP/IP-protokollaa sen monipuolisuuden vuoksi.

2. Määritelmät

Palvelinkone

Palvelinkoneella tarkoitetaan tässä tietokonetta, jonka modeemi asetetaan valmiuteen vastaanottamaan yhteyttä haluavien tietokoneiden puheluita. Jos palvelinkoneen puhelinliittymään on kytketty myös puhelin, ei sillä voi vastaanottaa puheluita, koska palvelinkone vastaa aina tuleviin puheluihin.

Asiakaskone

Asiakaskone on tietokone, josta soitetaan puhelinverkon välityksellä palvelinkoneelle. Asiakaskoneita voi olla useampia, mutta vain yksi voi kerrallaan olla yhteydessä palvelimeen. Asiakaskoneelta otetaan haluttuina aikoina yhteys palvelinkoneeseen. Yhteyden aikana tietokoneet kirjautuvat samaan verkkoon tasavertaisina siten, että ei ole enää merkitystä kumpi kone yhteyden otti.

3.Tietokoneiden käyttöjärjestelmävaatimukset

Palvelin- ja asiakaskoneissa Windows 98 käyttöjärjestelmä. Myös Windows 95 käyttöjärjestelmä käy, jos siihen on asennettu päivitys Dial-up Network 1.3. Päivitys löytyy Internetistä:
http://www.microsoft.com/windows95/downloads/Default.asp
Sivulta valitaan: Dial Up Networking 1.3 Performance & Security Update

Windows ME ja Windows 2000 -käyttöjärjestelmäversioilla yhteys toiminee vastaavalla tavalla, mutta en ole sitä testannut.

4. Tietokoneiden asetukset

Näiden asetuksien tekemisen yhteydessä tarvitaan Windowsin asennus-CD. Sitä ei kuitenkaan tarvita, jos asennustiedostot on tallennettuna kovalevylle.

Jotta puhelinverkkoyhteys saadaan toimimaan, täytyy tietokoneissa olla ainakin seuraavat sovittimet ja asetukset:

4.1. Palvelinkoneen asetukset

Modeemi, voi tarkistaa Ohjauspaneelin Modeemit-kansiosta
Verkkoasetukset, kts kohta 5.1
Jokin levysema tai hakemisto valittu jaettavaksi, kts kohta 5.2
Puhelinverkkopalvelin, kts. kohta 5.4

4.2 Asiakaskoneen asetukset

Modeemi, voi tarkistaa Ohjauspaneelin Modeemit-kansiosta
Verkkoasetukset, kts kohta 5.1
Soittoyhteysasetukset, kts kohta 5.3

4.3 Muiden verkkojen vaikutus puhelinverkkoyhteyteen

Rajoittavana tekijänä asiakaskoneessa on todettu, että jos sitä käytetään monenlaisissa verkkoratkaisuissa (Ethernet, langaton verkko, Internet-yhteys), voi olla työlästä löytää sellaiset verkkoasetukset, että kaikki verkot saadaan toimimaan. Esimerkiksi modeemia käyttävä Internet saattaa vaatia puhelinverkkosovittimelle eri asetukset kuin tämän ohjeen tarkoittamassa käytössä. Myös hidastelua voi tapahtua, jos moni yhteys käyttää TCP/IP-protokollaa.

5. Ohjelmien asennusohjeet

Tämä ohje lähtee olettamuksesta, että palvelin- ja asiakaskoneet ovat ilman verkkoasetuksia. Jos näitä asetuksia kuitenkin on jo olemassa, sovelletaan ohjetta niin, että tarvittavat ominaisuudet lisätään ja olemassa olevat muut ominaisuudet jätetään ennalleen, mikäli niitä toiset ohjelmat tarvitsevat. Kaikki tarpeettomat sovittimet ja protokollat kannattaa kuitenkin aina poistaa.

Ohjeen kohdat koskevat sekä palvelinkonetta että kaikkia asiakaskoneita . Erikseen on mainittu, jos jokin kohta koskee vain toista.

Ohjauspaneeli löytyy Oma tietokone -kansiosta tai valitsemalla Käynnistä / Asetukset / Ohjauspaneeli.

Windowsin kokoonpanossa täytyy olla mukana mm. Puhelinverkkoyhteydet ja Numeronvalitsin. Ne voi tarkistaa ja tarvittaessa ottaa käyttöön seuraavasti:

Avaa Ohjauspaneeli, valitse Lisää/poista sovellus.
Valitse välilehti: Windows asennus.
Kelaa listasta ja valitse Tietoliikenneyhteydet, paina Tarkenna-nappia.
Valitse Numeronvalitsin ja Puhelinverkkoyhteydet
Palvelinkoneella valitse myös Puhelinverkkopalvelin
Paina OK
Paina Käytä ja OK
 

5.1. Verkkoasetukset

Avaa Ohjauspaneelin Verkko -kansio

Listaan "Seuraavat verkon osat on asennettu:" tarvitaan seuraavat osat:
 Microsoft-verkkojen asiakas
 Puhelinverkkosovitin
 TCP/IP  ( -> Puhelinverkkosovitin )
 Tiedostojen ja kirjoittimien jakaminen Microsoft-verkoissa

Puhelinverkkosovittimen asennus:
Paina: Lisää...
Valitse: Sovitin, paina: Lisää...
Valitse valmistajaluettelosta: Microsoft, valitse: Puhelinverkkosovitin, paina OK

TCP/IP-protokollan lisäys:
Paina: Lisää...
Valitse: Protokolla, paina: Lisää...
Valitse valmistajaluettelosta: Microsoft, valitse: TCP/IP, paina OK

Em.asennuksien yhteydessä tulee listaan myös  "Microsoft-verkkojen asiakas".
Jos sitä ei näy, asennetaan se seuraavasti
Paina: Lisää...
Valitse: Asiakas, paina: Lisää...
Valitse valmistajaluettelosta: Microsoft, valitse: Microsoft-verkkojen asiakas, paina OK

Jos muut ohjelmat eivät tarvitse seuraavia protokollia, ne kannattaa poistaa:
Jos luettelossa näkyy NetBEUI, valitse se ja paina: Poista
Jos luettelossa näkyy IPX/SPX, valitse se ja paina: Poista

Paina: "Tiedostojen ja kirjoittimien jakaminen"
Valitse ainakin: "Haluan antaa toisten käyttää tiedostojani"

Kohtaan: Kirjautuminen ensisijaiseen verkkoon, jos valitsee "Microsoft-verkkojen asiakas",
pyytää tietokone joka käynnistyskerralla käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Jos valitsee: "Kirjautuminen WIndowsiin", tarvitsee tunnukset antaa vasta puhelinyhteyttä käynnistäessä.
Ellei muita syitä ole, kannataa valita "Kirjautuminen Windowsiin".

Valitse välilehti Tunnistus
Anna tietokoneelle yksilöllinen nimi. Palvelinkoneen nimeksi valitaan sellainen, ettei se millään asiakaskoneella tai asiakaskoneiden muissa verkoissa tulisi olemaan samaa.
Työryhmän nimi voidaan valita melko vapaasti. Yhteys toimii, vaikka palvelin- ja asiakaskoneella on eri työryhmien nimet.
Älä käytä skandinaavisia kirjaimia ("ääkkösiä") nimissä.
Tietokoneen kuvaus on vapaavalintainen, sillä ei ole vaikutusta ohjelmiin.

Välilehden Käytönvalvonta asetukset voidaan valita halutuksi

Paina OK ja hyväksy koneen uudelleenkäynnistys.
 
 

Huomioita jo asennetuista verkkoasetuksista

Jos koneessa jo oli asennettuna puhelinverkkosovitin ja sille TCP/IP -protokolla, kannattaa tarkistaa myös TCP/IP-asetukset:

Valitse listasta TCP/IP -> Puhelinverkkosovitin , paina: Ominaisuudet

Välilehti: IP.osoite, oletusvalinta on: "Hae IP-osoite automaattisesti". Jos kuitenkin on valittu: "Määritä IP-osoite" ja annettu kiinteä IP-osoite, on senkin käyttö mahdollista, kun huomioi seuraavaa: sama IP-osoite ei voi olla palvelin- ja asiakaskoneessa. Kuitenkin IP-osoitteen alkuosa pitää olla sama. Alkuosalla tarkoitetaan niitä kohtia, joissa aliverkon peite on 255. 
Esimerkiksi, jos aliverkon peite on 255.255.255.0 ja palvelinkoneessa on IP-osoite 192.168.0.1, pitää asiakaskoneessa olla sama aliverkon peite ja IP-osoite 192.168.0 -alkuinen, viimeinen numero väliltä 2-254.

Välilehti: WINS-kokoonpano, oletusvalinta poista WINS-selvitys käytöstä

Välilehti: Yhdyskäytävä , oletuksena tyhjä.

Välilehti: DNS-kokoonpano, oletuksena: Poista DNS käytostä

Välilehdet NetBIOS ja Lisäasetukset, ei merkitystä

Sidokset: valittuna Microsoft-verkkojen asiakas ja Tiedostojen ja kirjoittimien jakaminen Microsoft-verkoissa

Paina OK
 


 

5.2. Levyasema tai hakemisto valitaan jaettavaksi

Jakamisen tarkoituksena on valita ne palvelinkoneen tiedostot, joita asiakaskone pystyy lukemaan. Verkon toiminnan kannalta pitää olla ainakin yksi tällainen ns. jaettu resurssi. Kokemuksieni mukaan jopa yhteyden muodostuminen epäonnistuu, jos jaettuja resursseja ei ole tehty edes palvelinkoneelle.

Käynnistä Resurssinhallinta tai Oma tietokone.
Valitse jokin asema tai hakemisto (esimerkiksi Raport) jaettavaksi seuuraavasti:
Kun haluttu asema tai kansio on valittuna, paina hiiren oikeaa näppäintä.
Valitse Jakaminen, valitse Jaettu nimellä.
Voit antaa tälle halutun nimen, esim. Raportit.
Käyttöoikeustyypi: täysi, on helpoin käytössä
Jos halutaan, että verkon kautta ei voi poistaa raportteja, valitaan: Vain luku tai asetetaan salasanasuojattuja käyttöoikeuksia.
Paina Käytä ja OK.
 

5.3. Puhelinverkkoyhteyden soittoyhteysasetukset

Tämä tarvitaan asiakaskoneessa, mutta sen kannattaa tehdä myös palvelinkoneelle, koska se antaa mahdollisuuden yhteydenottoon myös palvelimelta asiakkaaseen päin.

Avaa Oma tietokone  ja siitä Puhelinverkkoyhteydet
Jos aikaisempia yhteysasetuksia ei ole, käynnistyy ohjattu toiminta: Uusi yhteys.
Ellei näin tapahdu, klikkaa: Uusi yhteys.
Oletuksena yhteyden nimenä tulee: Oma yhteys. Sille voidaan myös antaa haluttu nimi.
Valitaan modeemi, jota käytetään, paina Seuraava.
Anna puhelinnumerotiedot, paina Seuraava
Valmis

Muodostunut yhteyskuvake voidaan kopioida myös työpöydälle siirtämällä se hiirellä työpöydälle, kun Vaihtonäppäin (Shift) on painettuna. Kuvake kannattaa sitten nimetä käyttöön parhaiten sopivaksi.

5.4. Palvelinkoneeseen Puhelinverkkopalvelin

Tämä asennetaan vain palvelinkoneeseen.

Windowsia asennettaessa ei yleensä puhelinverkkopalvelin tule oletuksena mukaan asetuksiin.
Sen voi tarkistaa avaamalla Oma tietokone/Puhelinverkkoyhteydet (jos "Uusi yhteys" käynnistyy, peruuta se).
Puhelinverkkoikkunassa valitse ylävalikosta Yhteydet. Jos siinä on Puhelinverkkopalvelin, on se silloin asennettuna. Muussa tapauksessa se asennetaan seuraavasti:

Avaa Ohjauspaneeli, valitse Lisää/poista sovellus.
Valitse välilehti: Windows asennus.
Kelaa listasta ja valitse Tietoliikenneyhteydet, paina Tarkenna-nappia.
Valitse Puhelinverkkopalvelin ja paina OK
Paina Käytä ja OK

Puhelinverkkopalvelimen ottaminen käyttöön

Salasana puhelinverkkoyhteyksissä on tärkeä, koska muuten on mahdollista ulkopuolisen ottaa yhteyttä palvelinkoneeseen. Salasanaksi ei kannata valita niin helppoa, että sen voi arvata.

Palvelinkone asetetaan valmiuteen vastaanottamaan puheluita:
Avaa Oma Tietokone, valitse Puhelinverkkoyhteydet (jos "Uusi yhteys" käynnistyy, peruuta sen ohjattu toiminta).
Ylävalikosta valitse Yhteydet ja sieltä Puhelinverkkopalvelin
Valitse Hyväksy soitot
Klikkaa Muuta salasana..
Kohta Vanha salasana jätetään tyhjäksi, jos ei salasanaa ole aiemmin annettu
Kohtaan Uusi salasana, kirjoita haluttu salasana.
Kohtaan Vahvista uusi salasana, kirjoita sama salasana uudelleen.
Paina OK
Paina Käytä

Palvelinkone on siis valmiina vastaanottamaan puheluita silloin, kun "Hyväksy soitot" on valittuna.
Valitsemalla "Älä hyväksy soittoja" ei palvelin vastaa puhelinsoittoihin. Kun taas uudelleen valitaan "Hyväksy soitot", tulee käyttöön se salasana-asetus, mikä on viimeksi tehty, eli Salasanan muutosta ei tarvitse joka kerta käynnistää.

6. Käyttö

6.1. Palvelinkoneen käyttö

Palvelinkoneessa tulee siis olla puheliverkkopalvelin asetettuna vastaanottamaan puheluita kohdan 5.4 mukaisesti.

6.2 Asiakaskoneen käyttö

Oikeilla verkkoasetuksilla varustettu asiakaskone voi olla normaalisti muussa käytössä. Haluttuina aikoina sillä otetaan yhteys palvelinkoneelle. Yhteydenkin aikana konetta voi käyttää muihin tarkoituksiin.

6.2.1 Puhelinyhteyden käynnistys ja katkaisu

Käynnistä puhelinverkkoyhteys kaksoisklikkaamalla ohjeen kohdan 5.3 mukaan tehtyä yhteyskuvaketta. Anna siinä oikea salasana ja paina Yhdistä-nappia. Modeemi soittaa silloin
palvelikoneelle, joka vastaa ja suorittaa salasanan trkistuksen. Kun yhteys on valmis, siirtyy
puhelinyhteyskuvake pienennettynä ruudun oikaaan alalaitaan. Tämä yhteyden muodostus ja
kirjautuminen kestää tilanteesta riippuen muutamasta sekunnista joskus jopa pariin minuuttiin.

Tämän jälkeen voi jaettuja resursseja käyttää, kts. kohta 6.2.2. Kun yhteyttä ei tarvita se voidaan katkaista tai voidaan asettaa automaattikatkaisu kohdassa Ohjauspaneeli/Internet asetukset/Yhteys/Puhelinverkkosovitin/Asetukset.

Puhelinverkkoyhteyden aikana näytön alareunassa oikella on pieni kuvake, jossa välkkyy valot tietojen siirtyessä asiakas- ja pelvelinkoneen välillä.

Puhelinverkkoyhteys katkaistaan viemällä hiiri tämän kuvakkeen päälle, painamalla hiiren oikeaa näppäintä ja valitsemalla: Katkaise yhteys.

Toinen tapa on kaksoisklikata em. kuvaketta, jolloin se suurenee ja siinä on nappi yhteyden katkaisuun.

6.2.2. Tiedostojen lukeminen palvelin- tai asiakaskoneelta.

Kun puhelinyhteys on valmis, tulee yhteydessä oleva tietokone näkyviin verkkoon. Se ei jostain syystä kuitenkaan yleensä näy heti, joten helpoimmin toisen koneen jaettuja tiedostoja pääsee selaamaan etsimällä ensin tietokone: Käynnistä/ Etsi / Tietokone...
Anna tietokoneen nimi -kohtaan toisen tietokoneen nimi (joka on määrätty sen verkkoasetuksissa, kts kohta 5.1 verkkoasetukset / tunnistus)
Paina Etsi-näppäintä.
Jos kaikki on kunnossa, tulee etsintäikkunaan haettu tietokone, jota voi selata kuten yleensäkin Windowsin resurssienhallintaa ja etsiä halutut tiedostot, käyttää niitä ja poistaa tarpeettomat, jos poistaminen on sallittu toisen koneen jaettuja resursseja määriteltäessä.
 
 

11.7.01  Martti Palomäki
marska

Muita sivuja:

Internetin jako ja VPN ohje
Wlan-antenni tee se itse
Wlan-antennikaapeli ohje
Impedanssin muunto