Tase

Ohjelma muodostaa taseen Tilikartan muotoilun mukaisesti Päiväkirjaan tehtyjen vientisummien perusteella. Tässä Tase tilinavauksen jälkeen tehdyn kahden tositteen kirjauksen jälkeen:
Tilikartassa olevat otsikot tulostuvat taseeseen, mutta tileistä näkyy vain ne, joissa on saldoa tai tapahtumia.

Tilikauden voitto/tappio

Voitto/tappio näkyy taseen Vastattavaa-puolelle viimeisellä rivillä: Tilikauden tulos.

Sen sijaan taseessa oleva numerolla varustettu Tilikauden voitto/tappio-tili (esimerkissä 2190) ei automaattisesti päivity. Käytäntö onkin, että vasta tilinpäätöksessä tehdään kirjaus, jossa tuloslaskelman osoittama voitto/tappio kirjataan tuolle tilille. Koska kirjanpidossa ei yksipuolisia kirjauksia saa tehdä, tulee tulostilien puolella olla vastatili. Sitä varten tulee olla tili esim. 9990 @Tilikauden voitto/tappio. Voitto kirjataan tilinpäätöksen viimeisenä kirjauksena 9990-tilin debetiin ja tasetilin voitto/tappio-tilin kreditiin. Jos on tappiota, niin päinvastoin. Tilin 9990 nimen alussa oleva @-merkki on tärkeä. Sen ansiosta ohjelma tietää, että on kyse voitto/tappio-tilistä eikä ota sitä mukaan tuloslaskelmaan, muuten tuloslaskelma näyttäisi nollaa.

Tuloslaskelma ja tase voidaan varustaa myös vertailutiedoilla, normaalisti edellisen tilikauden tiedoilla ohjeesta: Vertailutiedot


Kopiointi muihin ohjelmiin

Taseen saa kopioitua esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmaan valikosta Muokkaa → Kopioi kaikki.

Taseen voi myös tallentaa erilliseksi tiedostoksi csv-muodossa Muokkaa → Tallenna csv. Csv-muodon voi importata taulukkolaskentaohjelmiin