Tilikartan teko ja muokkaus

Yleensä vaivattominta on käyttää valmista Tappio-ohjelmalle tehtyä mallitilikarttaa ja muokata sitä itselle sopivaksi.

Tilikartan voi kuitenkin tehdä kokonaan alusta. Näin kannattaa tehdä ainakin, jos siirrytään jostakin muusta kirjanpidosta ja halutaan säilyttää tilikartta entisellään.

Tilikartta-välilehti tyhjänä:
Kartassa on pakolliset pääotsikot, mutta ei yhtään tiliä vielä.

Klikataan VASTAAVAA-otsikkoa ja hiiren oikealla napilla valitaan: Uusi alatili
Jos halutaan tehdä vain uusi väliotsikko, kirjoitetaan Nimi-kohtaan teksti ja jätetään muut kentät tyhjäksi.

Varsinaisia tilejä voi sitten alkaa tekemään, kun tarpeelliset väliotsikot on tehty. Esim.


Tässä Rakennukset ja rakennelmat -otsikon alle tehtävä alatili:
Tilinumeron antaminen kertoo, että on kysymyksessä varsinainen tili eikä otsikko. Tässä on vielä kysymyksessä alv-verovelvolliseen toimintaan hankittava rakennus, joten se on alv-vähennyskelpoinen ostotili. Jos ei ole kysymyksessä alv-velvollinen toiminta, jätetään alv-kentät tyhjiksi.

Tältä näyttää tilikartta ensimmäisen tilin lisäyksen jälkeen:
Jatketaan tilikartan tekoa asettamalla kaikki tarvittavat tilit asianmukaisiin kohtiin.

VASTAAVAA- ja VASTATTAVAA-otsikoiden alle tulee tasetilit ja TULOS-otsikon alle tulostilit.TILIKARTAN MUOKKAUS

Tilin poisto

Valitaan tili ja hiiren oikealla napilla menusta valitaan: Poista tili.

Jos tilillä on vientejä, sitä ei voi poistaa

Poistoa ei voi peruuttaa muuten kuin luomalla uudestaan poistettu tili.Tilin paikan siirto

Tili voidaan siirtää toiseen paikkaan hiirellä raahaamalla. Eli siirrettävän tilin kohdalla painetaan hiiren nappi pohjaan, siirretään kursori haluttuun paikkaan ja vapautetaan nappi. Siirtomahdollisuuksia on kaksi:

1. Toisen tilin yläpuolelle: vapauta nappi toisen tilin vasemmalla puolella

2. Listan loppuun: vapauta nappi listan otsikkotekstin kohdalla

Esimerkki 1. Halutaan siirtää tili 1150 tilin 1155 yläpuolelle


Raahaa hiirellä tili 1150 tilin 1155 vasemmalle puolelle. Kun vapautat napin, tili siirtyy 1155-tilin yläpuolelle.

Esimerkki 2. Halutaan siirtää tili 1420 otsikon "Keskeneräiset tuotteet" alle:


Raahaa hiirellä tili 1420 otsikkotekstin "Keskeneräiset tuotteet" kohdalle. Kun vapautat napin, tili siirtyy listan viimeiseksi. Sieltä se voidaan sitten siirtää vaikka listan alkuun esimerkin 1 mukaisesti.Voitto/tappio-tili

Viimeiseksi tiliksi tehdään tuloslaskelman voitto/tappiotili, jota tarvitaan tilinpäätöksessä siirtämään voitto tai tappio tuloslaskelmasta taseeseen. Tilinumeroksi voi antaa esimerkiksi 9990:


Tässä tilissä on oltava nimessä @-merkki alussa, jotta ohjelma tunnistaa sen tuloslaskelman voitto/tappiotiliksi. Minkään muun tilin nimen alussa ei @-merkkiä saa käyttää.