Vertailutiedot

Tuloslaskelma ja Tase voidaan varustaa vertailutiedoilla, joka yleensä tarkoittaa edellisen tilikauden tietoja.

Kun ohjelmassa on kuluvan vuoden kirjanpito, avataan menusta:

Tiedosto -> Avaa vertailukausi

Valitaan halutun kirjanpitovuoden (yleensä edellisen vuoden) tallennus. Kun sen jälkeen avataan Tuloslaskelma- tai Tase-välilehti, tulee vertailutiedot näkyviin tähän tapaan:


Vertailutieto tulee olla saman yrityksen ja tilikartta samalla tavalla rakennettu. Tilikartassa tehdyt tilien lisäykset ja poistot ohjelma osaa huomioida antamalla nollasaldon siihen tilikauteen, jossa ko. tiliä ei löydy.Jos halutaan vertailu poistaa, tapahtuu se myös menusta:

Tiedosto - > Sulje vertailukausi

Kirjanpitoa avattaessa ei vertailutieto tule oletuksena. Eli vertailutiedosto täytyy avata aina erikseen, jos se halutaan. Varsinaisessa tilinpäätöksessä yleensä vaaditaan vertailutiedot, kuukausittaisessa välitilinpäätöksessä ei.