Pääkirja

Pääkirja muodostuu ohjelmassa sen perusteella, mitä Päiväkirjaan on vientejä tehty.

Valittaessa Pääkirja-lehti ensimmäisen kerran tai muutosten jälkeen, kysyy ohjelma, miltä ajalta pääkirja näytetään


Ohjelma ehdottaa viimeisintä kirjattua kuukautta. Voi valita minkä tahansa kuukauden tai koko kauden.

Tässä on pääkirja avausvientien jälkeen. Tileillä näkyy vain alkusaldot ja loppusaldot, jotka ovat samat, koska tileille ei ole tehty varsinaisia vientejä vielä. Tositteen 0 viennit ovat avausvientejä ja ne näkyvät pääkirjassa alkusaldoina.
Tässä kohta pääkirjaa, jossa näkyy kahden (1 ja 2) tositteen viennit:


Pääkirjan lopussa näkyy tarkasteltavan jakson Debet- ja Kredit-viennit yhteensä. Jos summat ei mene tasan, on joku tosite jäänyt kesken. Se näkyy Päiväkirjassa VIRHE-tekstillä.

Kirjanpidossa on hyvä tarkistaa kirjausten jälkeen pääkirjasta, että pankkitilien saldot ja viennit vastaavat pankista saatua tiliotetta. Pääkirjassa ja tiliotteessa ei tapahtumat välttämättä ole samassa järjestyksessä riippuen, mitä päivämääriä on tositteiden kirjauksissa käytetty ja missä järjestyksessä ne tositekirjauksiin on tehty.

Välisaldot

Pääkirjassa näkyy normaalisti tileittäin alku- ja loppusaldot. Jos halutaan jokaiselle vientiriville myös välisaldot näkyviin, valitaan se menusta Muokkaa → Välisaldot.

Kopiointi muihin ohjelmiin

Pääkirjan saa kopioitua esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmaan valikosta Muokkaa → Kopioi kaikki.

Pääkirjan voi myös tallentaa erilliseksi tiedostoksi csv-muodossa Muokkaa → Tallenna csv. Csv-muodon voi importata taulukkolaskentaohjelmiin