Suodatin ja projektikirjanpito

Pääkirja, Tuloslaskelma, Tase ja Alv-laskelma voidaan näyttää ja tulostaa käyttämällä haluttua suodatintekstiä. Nämä voi olla esim. projektinumeroita, jolloin niiden avulla voidaan tehdä projektikohtaisia tulosteita.

Suodattimien käyttö esim. projektiseurannassa alkaa jo tositteiden teosta, jolloin Selite-kohtaan annetaan projektinumero tai -nimi:
Selitteessä saa olla muutakin tekstiä kunhan projektinumero/nimi on ensimmäisenä.

Kirjanpito toimii aina kirjanpitotallenteen avauksen jälkeen ilman suodatusta. Kun halutaan projektikohtainen näyttö, avataan menusta:

Muokkaa -> Suodatin

Avautuu dialogi, jossa voi antaa suodatintekstiksi haluttu projektinumero tai -nimi, klikataan Käytössä-valinta päälle ja painetaan OK:
Dialogissa on myös Otsikkoteksti, jolla ei ole merkitystä suodatuksessa, mutta sillä voidaan määrätä, millainen otsikkoteksti tulee näyttöön ja tulosteisiin, kun suodatus/projektiseuranta on valittuna. Oletuksena on PROJEKTI-teksti, jolla otsikot näkyy tähän tapaan:
Kun yhden projektin käsittely on tehty, voidaan vaihtaa Suodattimeen toinen projekti jne.

Kun taas palataan normaaliin kirjanpitonäkymään, poistetaan Suodattimesta Käytössä-valinta.