Elektro-Palomäki ky
Sopivuus RoHS-direktiiviin
/kuvat/napit/piuhoja1.jpg

EU:n direktiivi 2002/95/EY tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Elektroniikkalaitteissa on perinteiseti käytetty juotostinaa, joka sisältää 60% tinaa ja 40% lyijyä. Lyijyn ja eräiden muiden haitallisten aineiden käyttö halutaan lopettaa mahdollisimman kattavasti.

Tärkeä päivämäärä on 1.7.2006, jonka jälkeen markkinoille ei enää saa tuottaa näitä haitallisia aineita sisältäviä sähkölaitteita

Direktiivissä huomioidaan kuitenkin, ettei määräyksellä aiheutettaisi enemmän haittaa kuin hyötyä luonnonsuojelun ja ihmisten terveyden kannalta. Ei olisi järkevää toteuttaa tavoitetta kertaheitolla. Tuloksena olisi se, että jätteenkäsittelyyn joutuisi valtava määrä käyttökelpoisia laitteita, jotka sisältävät myrkyllisiä aineita.
Siksi 1.7.2006 päivämäärää noudatetaan määritellyille laitteille ja huomioidaan myös niiden käyttötarkoitus. Ensi vaiheessa direktiivin sisäpuolelle kuuluu lähinnä kulutuselektroniikkaa ja siirreltäviä sähkölaitteita. Yleensä teollisuuden käyttämät laitteet eivät tähän sisälly.

RoHS-direktiiviä sovelletaan sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, jotka kuuluvat direktiivin 2002/96/EY liitteessä IA mainittuihin luokkiin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 10 sekä sähköhehkulamppuihin ja kotitalouksien valaisimiin.

Direktiivin 2002/96/EY liite IA sisältää sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokat:
 1. Suuret kodinkoneet
 2. Pienet kodinkoneet
 3. Tieto- ja teletekniset laitteet
 4. Kuluttajaelektroniikka
 5. Valaistuslaitteet
 6. Sähkö- ja elektroniikkatyökalut (lukuun ottamatta suuria, kiinteitä teollisuustyökaluja)
 7. Lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet
 8. Lääkinnälliset laitteet (lukuun ottamatta siirteitä ja infektoituvia tuotteita)
 9. Tarkkailu- ja valvontalaitteet
 10. Automaatit
Siis luokat 8 ja 9 eivät kuulu RoHS-direktiivin soveltamisalaan. Tuotantomme sisältyy luokkaan 9.

9. Tarkkailu- ja valvontalaitteet
 • Paloilmaisimet
 • Lämmityksen säätölaitteet
 • Termostaatit
 • Kotitalouksissa tai laboratorioissa käytettävät mittaus-, punnitus- ja säätölaitteet
 • Muut teollisuuslaitoksissa käytettävät valvonta- ja ohjauslaitteet (esim. ohjauspaneelit)
Se tosiseikka, että Elektro-Palomäki ky tuottaa laitteita, joita RoHS-direktiivi ei vielä koske, ei toki tarkoita sitä, että jatkaisimme edelleen perinteisten lyijyä sisältävien piirikorttien kehittelyä.

Varastossamme on kuitenkin komponentteja, puolivalmisteita ja laitteita, jotka eivät ole RoHS-kelpoisia. Niiden myynti ja kayttö on kuitenkin näiden direktiivien mukaisesti sallittua vielä 1.7.2006 jälkeenkin.

Uudet mallit tulevat astettain korvaamaan vanhat ja siten tuotteemme on valmiina silloin, kun nämäkin todennäköisesti tulevat aikanaan rajoituksen piiriin.

Myös varaosia vanhojen määräysten mukaisiin laitteisiin saa toimittaa laiteluokituksesta riippumatta.

28.3.2006 Martti Palomäki

©2004-2017 Elektro-Palomäki ky -