Muokkaa

Tulosteiden muokkaamiseksi on eri välilehdillä erilaisia mahdollisuuksia. Jotkut muokkaukset näkyvät myös näytössä.


Kopioi kaikki

Tallenna csv:nä

Sivumar­ginaalit

Rivien väli

Otsakerivit

Tekstin fontti

Tabul.­paikat

Tilikartta

X

X

X

X

X

X


Päiväkirja

X

X

X

X

X

X

X

Pääkirja

X

X

X

X

X

X

X

Tuloslaskelma

X

X

X

X

X

X


Tase

X

X

X

X

X

X


Alv-laskelma

X

X

X

X

X

X
Asetukset ovat välilehtikohtaisia. Esim. Tilikartan asetukset eivät vaikuta Päiväkirjan asetuksiin.

Kopioi kaikki

Muokkaa → Kopioi kaikki

Koko välilehden sisältö kopioidaan leikepöydälle, josta sen voi liittää esim. taulukkolaskentaohjelmaan tai tekstinkäsittelyyn.

Tallenna csv:nä

Muokkaa → Tallenna csv

Välilehden sisältö tallennetaan csv-tyyppisenä tiedostona. Sarakkeet on erotettu tabulaattorimerkeillä (0x09) ja rivit rivinvaihtomerkein (0x0d, 0x0a). Tiedostoa pystyy lukemaan esim. taulukkolaskentaohjelmilla.

Sivumarginaalit

Muokkaa → Tulostusaset.. → Vas. / Ylä / Oik. / Ala

Tulostussivun kaikki neljä marginaalia on aseteltavia. Mitat on millimetrejä.

Rivien väli

Muokkaa → Tulostusaset.. → Väli

Määrittelee, kuinka paljon ylimääräistä rivien väliin tulee tulostuksessa. Vaikuttaa riviväliin. Mitta on millimetrejä. Arvolla 0 tulee tihein riviväli.

Otsakerivit

Muokkaa → Tulostusaset.. → Ots.rivit

Voidaan valita, kuinka monta riviä sivun ylälaidasta tulee monisivuisessa tulostuksessa toistettavina riveinä.

Tekstin fontti

Muokkaa → Tulostusaset.. → Fontti

Tulostuksessa käytettävä fontin nimi ja koko.

Tabulaattoripaikat

Muokkaa → Tabul.paikat

Pääkirjassa vaikuttaa sekä näytön että tulostuksen tabulaattoripaikkoihin, päiväkirjassa vain tulostukseen. Tabulaattoripaikat vaikuttavat sarakkeiden leveyteen.