Ylläpitotoiminta

Joskus on tarpeen tehdä kirjanpitoon sellaisia muokkauksia, joihin ei ohjelmassa ole mahdollisuutta. Teoriassa se olisi mahdollista muokkaamalla suoraan *.tlk kirjanpitotiedostoa. Käytännössä sen muokkaus on hyvin vaativaa ja todennäköisimmin siinä tekee sellaisia virheitä, että se muuttuu käyttökelvottomaksi.


Ylläpitosivu

Holli-ohjelmassa on erityinen ylläpitotoiminta, jossa saadaan *.tlk -tiedosto puukaaviona (treeview) näkyviin. Siinä voi siirrellä, lisätä, poistaa ja muokata solmuja (node).


Ylläpitosivun näyttömoodi

Ylläpitotoiminta menee tavallisen kirjanpitäjän rutiinien yläpuolelle. Siksi ylläpitosivu on normaalitilanteessa piilotettu. Se saadaan näkyviin menusta Tiedosto → Näytä ylläpitosivu. Annetaan tunnus 4321 ja OK. Oikeanpuolimmaiseksi ilmestyy Ylläpito-niminen välilehti.


HUOMIO!

Ylläpitosivun muokkaus vaatii erityistä taitoa ja tarkkuutta. Sen väärällä käytöllä voidaan pilata koko kirjanpitotiedosto. Siksi kannattaa ennen ylläpitomuokkauksia tallentaa kirjanpito ja mieluimmin vielä tehdä siitä varmuuskopio (*.tlk -tiedostosta).


Solmun siirto

Puukaavion solmun siirto tapahtuu hiirellä raahaamalla haluttuun paikkaan. Jos hiiren nappi vapautetaan kohteen tekstin kohdalla, siirrettävä solmu siirtyy kohteen alisilmuksi. Jos napin vapautus tehdään kohteen vasemmalle puolelle, siirrettävä solmu menee kohteen perään.


Solmun muokkaus

Solmun tekstiä kaksoisklikkaamalla voidaan sitä muokata.


Lisää ja poista

Hiiren oikealla napilla tulee menu, josta voi poistaa solmun, lisätä uuden tai tyhjentää koko puukaavion.


Ylläpitotilan muut vaikutukset

Kun Ylläpitosivu on asetettu näkyväksi, voidaan myös päiväkirjassa tehdä normaalia laajempia muutoksia. Siinä voidaan hiirellä raahaamalla siirtää tositteita eri paikkoihin. Hiiren oikeanpuolisen napin menuun tulee uusi ominaisuus: Päivitä tositenumerot. Sitä tarvitaan sen jälkeen, kun tositteiden järjestystä on muutettu. Toiminta uudelleennumeroi tositteet juoksevaan järjestykseen. Ensimmäisen (avaus-) tositteen numero ei muutu, mutta muut seuraavat sitä juoksevassa järjestyksessä.